10e festival 2012

Verhalen- en gedichtenwedstrijd met als thema 'water'.

Op het tiende festival (10 juni 2012) was het thema 'water'.

Wattur

Wattur is alles. 't Lèève begeent  in vruchtwattur. En ons hil lèève bestoan we vur 't gròtste part oit wattur, want ons lijf is vurral, vur meijer dan vaiftig purcent, lichaamswattur. We ovverlèève op wattur, maake ons zoiver mi wattur en sommigte of liever gezeed n'n hille kwak mense, geloive ok in heilig wattur, of 't naw Lourdeswattur, Zamzamwattur of Gangeswattur is. Wijter vermaake we ons in 't wattur as we 't as zwemwattur gebroike of als we ons dur 't wattur loate foepe, krek as bai de Bedriegertjes.

Wai hebbe in ons land 't geluk van goei, hil goei kraanwattur dur de anleg van watturleidinge, nog nie ins zò hil laang geleeje. Mar in ons land en ovveral op de werruld vervoile we 't wattur ok, wa kòòij ziektes mi zich meebrèègt en ok veul kòòste um 't wattur wer skon te kriejge.

We hebbe hier ok de Wattursnouwdramp gehad, en ergus anders hebbe ze tsunami's gekèènd. Mar op veul platse is joist gin wattursnouwd mar watturnouwd, 'n tekort an wattur.

Wie goewd kiekt, zie ovveral um zich hinne wattur. Loarbeek, worronder Liessent vèèlt - de plats van 't Dialectefestival - nuumt zich tiggeworrig ok 'Watturport van de Pil'.  D'r louwpe knaal, rivierkes en bikskes; d'r is grachtewattur, d'r zin poele, nuum 't mar op. D'r wordt ok wattur angeboord vur 't maake van Bavariabier en vur flessewattur dè de naam Waater hi gekrigge.

Wattur, ge rakt 'r nie hèndig ovver oit geschrivve. Bai dizze jubileumedisie van 't Brabants Dialectenfestival, op 10 juni 2012, hebbe we 'wattur' dan ok gekòzze as thema vur de verhale- en gedichtewedstrijd. Durrum zegge we: doik erin en doe mee. 

Water

Water is alles. Het leven begint in vruchtwater. En gedurende ons hele leven bestaan we voor het grootste deel uit water, want ons lichaam is vooral, voor meer dan 50 procent, lichaamswater. We overleven op water, reinigen ons met water en sommigen of liever gezegd een heleboel mensen, geloven ook in heilig water, of het nou Lourdeswater, Zamzamwater of Gangeswater is. Verder vermaken we ons in water, als we het als zwemwater gebruiken of als we ons door het water laten foppen, zoals bij de Bedriegertjes.

We hebben in ons land het geluk van goed, heel goed kraanwater dankzij de aanleg van waterleidingen, nog niet eens zo heel lang geleden. Maar in ons land en overal op de wereld vervuilen we het water ook, wat ernstige ziektes met zich mee brengt en ook veel kosten om het water weer gereinigd te krijgen.

We hebben hier ook de Watersnoodramp gehad, en elders hebben ze tsunami's gekend. Maar op veel plaatsen is juist geen watersnood maar waternood, een tekort aan water.

Wie goed kijkt, ziet overal om zich heen water. Laarbeek, waaronder Lieshout valt - de plaats van het dialectenfestival - noemt zich tegenwoordig ook 'Waterpoort van de Peel'. Er lopen kanalen, riviertjes en beekjes; er is grachtenwater, er zijn poelen, enzovoort. Er wordt ook water aangeboord voor het maken van Bavariabier en voor flessenwater dat de naam Waater heeft gekregen.

Water, je raakt er niet gemakkelijk over uit geschreven. Bij de jubileumeditie van het Brabants Dialectenfestival, op 10 juni 2012, hebben we water dan ook als thema gekozen voor de verhalen- en gedichtenwedstrijd. En velen doken erin.