Bijzondere projecten

De Martien Coppensprijs

Martien Coppens (1908 – 1986) is in Lieshout geboren; hij was in Brabant een beroemde fotograaf. De naar hem genoemde wedstrijd voor documentaire fotografie werd vanaf 1999 georganiseerd met verschillende participanten. Aanvankelijk werkte het Brabants Dialectenfestival hiervoor samen met de kunstbalie, daarna met het fotoblad Fotografie, de laatste jaren met een werkgroep van de Fotobond BNAFV onder voorzitterschap van Hans Zoete.
Helaas heeft het bestuur van de fotobond in 2017 besloten niet langer in deze wedstrijd te participeren.
Voor het Dialectenfestival is het niet mogelijk om zonder de deskundigheid van de werkgroep van de fotobond en de financiële bijdrage van de fotobond deze wedstrijd te organiseren. Dat betekent dat de laatste Martien Coppensprijs werd uitgereikt op 11 juni 2016.

Tentoonstelling Brabantse Leesplenkskes

Tijdens het festival van 2016 was er een tentoonstelling van Brabantse leesplenkskes Zo lagen er uit: Oss - Werkendam - Tilburg - Alphen - Sprundel - Lieshout - Overloon - Asten - Someren - Oud-Gastel - Sprundel - Etten-Leur - Helmond - Veghel - het plenkske van Nico van de 
Een aantal is nog leverbaar - een aantal helaas niet meer.

“Compleet Brabants”

In 2010 is het boek 'Compleet Brabant(s)' verschenen. Daarin staan - voor zover bekend - alle groeperingen, organisaties, bedrijven, boeken, liedjes, enz. vermeld die de aanduiding 'Brabant' of 'Brabants' in hun naam voeren.
Het boek wil duidelijk maken hoe sterk veel mensen zich nog met Brabant en het Brabants verbonden voelen en hoe groot de behoefte is om de Brabantse identiteit uit te dragen. 
Het boek is een uitgave van de Stichting Brabants Dialectfestival.

Arleniusdag in Lieshout

Op 31 januari 2015 zou de Arleniusdag georganiseerd worden. Onderwerp: "De taal van toen".
De presentatie zou in handen zijn van Wim Daniels.
Deze dag was in het leven geroepen door de Stichting Brabants Dialectenfestival Lieshout ter ere van twee belangrijke Brabantse cultuurdragers uit de zestiende eeuw: Arnoud van Eyndhouts uit Aarle(-Rixtel) en Laurens van den Bleeck uit Gemert.
Helaas waren er te weinig aanmeldingen om het door te laten gaan.

Brabantse Streektaaldag

Op zaterdag 7 november 2015 organiseerden de Stichting Brabants Dialectenfestival Lieshout en de Erfgoed Academie Brabant een "Brabantse Streektaaldag", een dag met muziek (van Walter Evenepoel, het koor van het Sint-Barbaragilde uit Dinther, Legs Boele en van Stein en Job), workshops (van Prof Jos Swanenberg en van Marja van Trier) en een voordracht over "Mistero Brabant". Het was ook een dag waarop dialectgroepen konden laten zien waar ze mee bezig waren en waar ideeën konden worden uitgewisseld.

Laarbeek, waterpoort van de Peel

Juni is een Laarbeek "Watermaand". Bij gelegenheid van het festival van 2014 werd de "waterplacemat" gemaakt: spreuken en gezegdes in het Brabants dialect over: water. De spreuken werden door Henk van Beek geïllustreerd.

Bietels op z'n Brabants

Geen bijzonder project van het Dialectenfestival, maar wel bijzonder omdat De CD  "Bietels op z'n Brabants" tijdens het Brabants Dialectenfestival op zondag 8 juni 2008 in Lieshout werd gepresenteerd. 
De liedjes op deze CD werden vertaald door de beste Brabantse schrijvers en dichters en van nieuwe arrangementen voorzien door de beste arrangeurs. Er is voor gezorgd dat niet alleen alle deelnemers uit alle delen van de provincie komen, ook in de dialecten komen alle regio's aan bod. 
De CD was een initiatief van Erfgoed Brabant, de Stichting Tilburgse Taol en de Stichting Brabantse Avonden Berlicum.