Reeds driemaal eerder heeft de Stichting Brabantse Dialectenfestival in
samenwerking met Toneelverening “Mariahout” toneelwerk uit het
wereldrepertoire in het dialect laten opvoeren. In 2002 werd “Romeo en
Julia” van Shakespeare gespeeld, vertaald door Rémy Albers in het Maaslands
dialect. In 2004 werd “’n Braobantse Yerma” vertoond. Een bewerking van het
poëtische drama van de Spaanse dichter Frederico Garcia Lorca, door Jan
Smeets in het Meierij’s dialect. In 2006 werd voor de lichtheid van een
komedie gekozen. Met “As de knecht de baos speult” een bewerking op het werk
van Carlo Goldoni, werd deze jonge traditie krachtig voortgezet. Er is niet
veel bruikbaar repertoire voor dialecttoneel. “Kinderen van ons volk” van
Antoon Coolen, “Zand en klei “ van Henri ’t Sas of  “Boerenpsalm” en “Waar
de ster bleef stille staan” van Felix Timmermans zijn stukken die je
regelmatig op het repertoire van het amateurtoneel ziet terugkeren. Maar dan
is de koek wel op. Met deze Midzomernachtdroom en met de drie eerdere
vertalingen van het werk van Shakespaere, Lorca en Goldoni levert de
Stichting Brabantse Dialectenfestival een aanzienlijke verrijking van het
dialectrepertoire. Nelly de Groot, winnares van de Brabantse dialectpenning
2006, kreeg de vererende uitnodiging de romantische komedie “Een
midzomernachtsdroom” vanWilliam Shakespeare in het Brabants dialect te
vertalen. Het stuk beschrijft de avonturen van vier jonge geliefden, en een
groep amateuracteurs in een bos dat verlicht is door de maan. Het verhaal
vertelt de manier waarop de vier geliefden en de acteurs met elkaar omgaan,
alsook met de feeën die het bos bewonen. Deze komedie is bij uitstek een
toneelvorm die alles uit de kast haalt bij de spelers en waar de spelers erg
veel plezier aan beleven. En waar plezier is daar komt publiek! Ook U kunt
daarbij zijn. De “Midzomernachtsdroom” wordt opgevoerd in het
Openluchttheater “Mariahout” in de zomer van 2009. Houdt de publicaties in
de gaten.
IMG_3272-1.jpg DSC_5797.jpg DSC_5837.jpg DSC_5810.jpg DSC_5869.jpg IMG_3199-1.jpg DSC_5850_bewerkt-1.jpg IMG_3195-1.jpg DSC_5833.jpg IMG_3309-1.jpg DSC_5888.jpg DSC_5842.jpg DSC_5814.jpg DSC_5877.jpg IMG_3282-1.jpg DSC_5805.jpg DSC_5794.jpg DSC_5832.jpg DSC_5803.jpg DSC_5794 (1).jpg IMG_3219-1.jpg