Hij kumt naor Broabant
Lorca eiges
Mee schôôn woorde
en traagiek van alledag

In 2004 werd in het Openluchttheater van Mariahout “Yerma”van Frederico Garcia Lorca opgevoerd. In de “traditie” van de Stichting Brabants Dialecten Festival te Lieshout werd aan Jan Smeets, consulent theater van het Centrum voor Amateurkunst Noord Brabant, opdracht .verleend het stuk van Garcia Lorca te hertalen in het Brabants. “Het Brabants” bestaat niet, voor deze bewerking is uitgegaan van het dialect van de Langstraat en er is gebruik gemaakt van diverse Bossche woordenboeken en het Meijerij’s woordenboek. Het stuk van Lorca is bewerkt,

om twee redenen. De Toneelvereniging van Mariahout bestaat voor de helft uit vaardige mannelijke spelers. Het stuk van Lorca kent eigenlijk maar twee serieuze mannenrollen. Om de mannelijke spelers een rol in het stuk te kunnen geven is een aantal scenes toegevoegd aan het origineel. De tweede reden om te bewerking was de overplaatsing in tijd een plaats: van het vooroorlogse Andalusië naar het Brabantse anno nu.

Bij het stuk zijn door Jan Smeets liedjes geschreven, deels gebaseerd op de zangen in het origineel, deels op gedichten uit de bundel “Liedjes”(Canciones, 1927). Componist Bas Tummers heeft met veel betrokkenheid en gevoel de liedjes van noten voorzien op een voor amateur-zangers stimulerende wijze.

Yerma werd uitgevoerd onder regie van Jan Smeets.
DSC_5814.jpg DSC_5803.jpg DSC_5850_bewerkt-1.jpg DSC_5810.jpg DSC_5794.jpg DSC_5837.jpg DSC_5842.jpg IMG_3309-1.jpg IMG_3199-1.jpg DSC_5805.jpg DSC_5797.jpg IMG_3195-1.jpg IMG_3219-1.jpg IMG_3272-1.jpg DSC_5794 (1).jpg IMG_3282-1.jpg DSC_5888.jpg DSC_5833.jpg DSC_5877.jpg DSC_5869.jpg DSC_5832.jpg