Stichting Brabants Dialectenfestival Lieshout

 

Stichting Brabants Dialectenfestival Lieshout is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Daarom is de Stichting verplicht tot publicatie van een aantal gegevens, welke onderstaand zijn opgenomen, voor zover al niet elders op de website geplaatst.

 

 1. RISN of fiscaal nummer
  Het fiscale nummer van de Stichting is: 804640002

 2. De contactgegevens
  De Stichting is bereikbaar via de adressen van de secretaris of ambtelijk secretaris, die onder de bestuurssamenstelling zijn opgenomen, of elders op de website.

 3. De bestuurssamenstelling
  Separaat opgenomen op deze website.

 4. Het beleidsplan

De doelstelling van de Stichting Brabants Dialectenfestival luidt:

 1. Het stimuleren van het gebruik van het Brabants Dialect.
 2. Via een groots tweejaarlijks festival een podium bieden aan individuen, groepen, instellingen, verenigingen en stichtingen die zich op allerlei mogelijke manieren inzetten voor het uitdragen, behouden of vastleggen van het Brabants Dialect.
 3. Via andere bijeenkomsten en manifestaties en via lezingen en eigen publicaties aandacht schenken aan het Brabants dialect.

De Stichting tracht haar doelstelling te bereiken met het volgende beleid:

 • Waar mogelijk bedient de Stichting zich in haar uitingen van het Brabants dialect.
 • Eén keer per twee jaren ( in de even jaren ) wordt in de bebouwde kom van Lieshout het Brabants Dialectenfestival georganiseerd, zo mogelijk op de tweede zondag van juni. Indien de weersomstandigheden het toelaten wordt het festival gehouden op diverse podia in de open lucht. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar een aantal binnen locaties. Tijdens ieder festival wordt nagestreefd om ca. 50 deelnemers te laten optreden, gesplitst over een vijftiental podia zodat een afwisselend en boeiend programma kan worden geboden.
 • Gekoppeld aan het festival wordt een schrijfwedstrijd en een fotowedstrijd georganiseerd, waaraan een gemeenschappelijk thema is verbonden; het bestuur zal naar de artiesten en de deelnemers aan de schrijfwedstrijd en de fotowedstrijd het thema van het festival tijdig communiceren en zo nodig toelichten. De bijdragen van de deelnemers dienen in het Brabants Dialect te zijn.
 • De schrijfwedstrijd wordt opgesplitst in drie delen, te weten "verhalen", "gedichten" en "liedteksten". De Stichting bepaalt samen met Stichting Erfgoed Brabant per categorie een winnaar, die voor zijn bijdrage de de Brabantse Dialectpenning ontvangt.
 • Met betrekking tot de fotowedstrijd wordt tijdens het festival en in de weken daarna een expositie ingericht, waar alle ontvangen bijdragen worden gepresenteerd.
 • Op de vrijdag voorafgaand aan het tweejaarlijkse festival wordt een dialectmiddag georganiseerd voor zoveel mogelijk leerlingen van het basisonderwijs in Lieshout en Mariahout. Daarbij wordt getracht de leerlingen actief te betrekken bij het dialect door deelname aan ( interactieve) spelletjes, voorstellingen en presentaties.

4. Het beloningsbeleid

Aan geen van de bestuursleden of van de vele vrijwilligers die werkzaam zijn voor de stichting wordt een beloning uitgekeerd. Zij kunnen alleen de werkelijk gemaakte kosten (out of pocket ) bij de Stichting declareren.

Mitsdien is er géén beloningsbeleid vastgesteld.

 

5. De doelstelling
Separaat opgenomen op deze website

 

6. Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Onderstaand is een verslag opgenomen van het laatst gehouden festival op 12 juni 2016.

 

Verslag dertiende dialectenfestival.


Het dertiende dialectenfestival werd volgens plan gehouden op zondag 10 juni 2018. Het thema was:
“Vruuger waar alles bitter?!”
Op vrijdag 8 juni werd de dialectmiddag voor de leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen van Lieshout en Mariahout georganiseerd. De presentatie was in handen van Marie-Christien. Ook deze keer was het weer een bijzondere middag, mede door het enthousiasme en de bijdragen van de kinderen.
Tijdens vorige festivals vond zaterdagvoormiddag de openbare bespreking van de inzendingen en de prijsuitreiking van de Martien Coppens-fotowedstrijd plaats. Helaas is er (voorlopig) een einde gekomen aan deze wedstrijd.
Nieuw op zaterdag 9 juni: De avond van de schijfwedstrijd. In het verleden werden de winnaars van de schrijfwedstrijd tijdens het festival bekend gemaakt. Door het drukke programma kon er dan te weinig aandacht aan worden besteed. Daarom deze avond: de winnaars werden in het zonnetje gezet, de jury kon hun keuze toelichten en de dialectpenningen werden uitgereikt. Het werd muzikaal omlijst door Nico van de Wetering en er was een korte presentatie van De Zwarte Ruiter,
het stuk wat door Toneelvereniging Mariahout opgevoerd gaat worden. Dit concept blijft gehandhaafd en zal uitgebouwd worden.
Op zondag 10 juni werd de opening verricht door Burgemeester F. van der Meijden.
In de evaluatie van het festival van 2016 was besloten het parcours in te korten; deze verandering werd goed ontvangen. Daardoor nog belangrijker afspraken te maken (en uit te voeren) over gebruik geluidsinstallatie. De artiesten waren afkomstig uit nagenoeg alle streken van de provincie Noord-Brabant. Ook tijdens het festival werden er scenes (in het dialect) gepresenteerd uit De Zwarte Ruiter.
Het weer was geweldig.
De publieke belangstelling was zoals altijd bijzonder groot.
Er was geen centrale afsluiting.
Ook dit festival is geëvalueerd en natuurlijk zijn verbeterpunten voor het festival van 14 juni 2020.

 

7. Een financiële verantwoording
De financiële verantwoording van het tiende dialectenfestival is onderstaand opgenomen.

Inkomsten       2017 / 2018 2015 / 2016
Subsidies         1520   1894  
Bedrijfsleven       3519   3250  
Overige inkomsten       1331   990  
            6370   6134
Uitgaven                
Kosten deelnemers       682   649  
Zaalhuur en consumpties     1026   882  
Programmaboekje en flyers     879   1735  
Festivalkosten       1348   1739  
Middag van het Brabantse Lied   395   800  
Streektaaldag       0   324  
Bestuurskostern       1478   625  
Kantoorkosten       764   890  
Kosten publiciteit       0   545  
            6572   8189
Netto resultaat         -202   -2055
                 
                 
Bezittingen              
Vorderingen       1200   12  
Liquide middelen       6427   7816  
Totaal           7627   7828
                 
Schulden                
Schulden op korte termijn       13   12
                 
Eigen Vermogen         7614   7816
IMG_3219-1.jpg IMG_3195-1.jpg DSC_5850_bewerkt-1.jpg DSC_5803.jpg DSC_5869.jpg IMG_3199-1.jpg DSC_5805.jpg IMG_3272-1.jpg DSC_5794 (1).jpg DSC_5832.jpg DSC_5842.jpg IMG_3282-1.jpg DSC_5877.jpg DSC_5797.jpg DSC_5794.jpg DSC_5888.jpg DSC_5814.jpg DSC_5837.jpg DSC_5833.jpg IMG_3309-1.jpg DSC_5810.jpg