We heten u van harte welkom op de site van de Stichting Brabants Dialectenfestival Lieshout


Het festival vindt in de even jaren plaats - in de oneven jaren is er De Middag van het Brabantse lied.   
                                                                   
Dit jaar was er dus het festival op de tweede zondag in juni: 9 juni  met het thema: 't Is de moeite werd

En inderdaad een jubileumeditie - het 15e festival: het was de moeite werd.
Op vrijdag 7 juni werd gestart met de jeugdmiddag. Voorafgaand hieraan was er in de groepen 7 en 8 van basisschool De Sprankel uit Lieshout en van De Muldershof uit Beek en Donk hard gewerkt aan de voorbereiding hiervan. Er werd gewerkt uit het aangereikte lesboekje, met medewerking van Lars van Bokoven was het lied "De vier klèn mannen" ingestudeerd en de leerlingen studeerden een dialectpresentatie in.
De presentatie van de middag was in handen van MarieChristien. Het enthousiasme spatte er van af, bij Marie Christien en bij de leerlingen. Er was een digitale quiz waarbij (dialect)woorden en spreekwoorden moesten worden geraden, er werd gezongen door MarieChristien, die van een aantal bekende liedjes ook een dialect-versie had gemaakt, de leerlingen presenteerden hun eigen stukjes en ze zongen samen o.a. het ingestudeerde lied. Kortom een middag om met veel plezier aan terug te denken.

Op zaterdagavond 8 juni volgde de avond van de aan het festival verbonden schrijfwedstrijd.
De presentatie was in handen van Mario van Dinther.
In 3 blokken werden alle deelnemers via een powerpoint presentatie voorgesteld. Vervolgens waren per blok de genomineerde inzendingen te horen (meer info hierover op de pagina van de schrijfwedstrijd), werden de dialectpenningen uitgereikt aan de winnaars en werd de avond afgesloten met een optreden van Peter Aarts, Ans van Hout en Wil van de Vrande.
Ook deze goed bezochte avond was een avond waar iedereen met een goed gevoel aan terugdenkt.

En dan op zondag 9 juni de dag van het festival
Nadat de harmonie met een rondgang door het dorp de opening van het festival aangekondigd had was die op de Kiosk. Hiervoor waren 4 voormalige burgemeesters van Laarbeek uitgenodigd. Zij zongen samen met een aantal kinderen (deelnemers aan de jeugdmiddag) en Lars van Bokhoven het lied "De vier klèn mannen" en vervolgens werd het festival door de waarnemend burgemeester van Laarbeek voor geopend verklaard.
Daarna waren op 9 podia - binnen en buiten -  3 (groepen van) artiesten afwisselend te horen. Uit diverse taalgebieden waren er deelnemers, artiesten die al jaren meedoen, maar ook een aantal die voor de eerste keer in Lieshout waren.
En gelukkig was het weer goed genoeg om lekker buiten te zitten en te luisteren naar de verschillende artiesten en dialecten. 
Ook deze dag was voor deelnemers, bezoekers en organisatie een geslaagde dag.


Het is een tweejaarlijks festival met uitsluitend Brabants dialect. Aan ieder festival is een thema verbonden.

Aan het dialectenfestival is een schrijfwedstrijd verbonden over het thema van dat jaar. Er kunnen verhalen, gedichten en liedteksten worden ingeleverd. Voor de winnaar is er de Brabantse dialectpenning.

Stichting Brabants Dialectfestival organiseert om de 2 jaar (in de oneven jaren) 'De middag van het Brabantse lied'.

De jeugd betrekken bij en interesseren voor het dialect is een van de doelstellingen van de Stichting.

De Stichting heeft in de loop der jaren een reputatie opgebouwd op het gebied van dialecttoneel. Er was altijd een bijzondere relatie met de Toneelvereniging Mariahout.

Een van de grootste bijzondere projecten was De Martien Coppens Fotowedstrijd. 
Daarnaast waren er diverse kleinere projecten.